CLB LUẬT SƯ TRẺ
THƯ MỜI

Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ về việc tiến hành Đại hội Câu lạc bộ Luật sư Trẻ - Đoàn Luật sư thành Phố Cần Thơ.
Nay thống nhất tiến hành Đại Hội Câu lạc bộ Luật sư Trẻ - Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ III (2018 – 2021).

Xin trân trọng kính mời tất cả các thành viên tham dự!

 

 

Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên