Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
31/03/2023

THƯ MỜI: Tham gia tọa đàm "Giới thiệu những đặc điểm mới của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015"

THƯ MỜI : Tham gia tọa đàm “Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”