GIỚI THIỆU
CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ TRẺ
 
 
Luật sư: TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG - Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Luật sư: TRẦN VĂN SĨ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ​
Luật sư: ĐINH THỊ BÍCH NGỌC - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Luật sư: LÊ THANH TÂM - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Luật sư: LÊ THỊ NGỌC DIỄM - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

 

Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên