GIỚI THIỆU
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT
 
 
HÌNH ẢNH THÔNG TIN
 
 
 
Luật sư: HÀ VI CẨM

Năm sinh: 1948
 
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
 
 
 
 
 
Luật sư: TRẦN VĂN SĨ

Năm sinh: 1982

Chức vụ: ​Phó Giám đốc Trung tâm
 
 
 
 
 
 
Luật sư: TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG

Năm sinh: 1983

Chức vụ: ​Phó Giám đốc Trung tâm
 
 
 
 
 
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên