THÔNG BÁO
Lịch xét xử của Tòa án các cấp tháng 08/2018 (mới + cập nhật)
- Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Tòa án Nhân dân TP. Cần Thơ
 
* Hình sự
 
 
* Dân sự, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động
 
 
- Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều
 
* Dân sự, Hôn nhân gia đình, Hành chính, Kinh doanh thương mại, Lao động
 
 
 
* Hình sự
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên