THÔNG BÁO
THƠ MỜI: THAM GIA TỌA ĐÀM
Kinh mời quý Luật sư thành viên tham dự Tọa đàm.
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên