THÔNG BÁO
THÔNG BÁO : Kết quả kỳ thi kiểm tra kết quả TSHN Luật sư khu vực phía Nam đợt 2 năm 2017
Đã có kết quả kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư khu vực phía Nam đợt 2 năm 2017
 
Mời xem tại đường link :
 
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên