THÔNG BÁO
TIN BUỒN
Thông báo tin buồn với các Luật sư thành viên : Ôn Trần Văn Sĩ, Thân phụ của LS Trần Minh Trị - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, vừa từ trần. Hưởng thọ 71 tuổi. Lễ nhập quan vào lúc 19h ngày 30/01/2018 Lễ động quan vào lúc 15h ngày 01/02/2018 Tang lễ được tổ chức tại khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Trân trọng kính báo.
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên