Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
28/09/2023

CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ TRẺ

Luật sư: TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG - Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Luật sư: TRẦN VĂN SĨ - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ​
Luật sư: ĐINH THỊ BÍCH NGỌC - Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Luật sư: LÊ THANH TÂM - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
Luật sư: LÊ THỊ NGỌC DIỄM - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
TIN TỨC MỚI NHẤT
TIN TỨC XEM GẦN ĐÂY