TIN HOẠT ĐỘNG
THÔNG BÁO : V/v Tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2018
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên