TIN HOẠT ĐỘNG
Thông báo mời tham dự khoá bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư ngày 21/5/2022, tổ chức trực tiếp tại khách sạn Ninh Kiều 2
 
 
 
Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư TP. Cần Thơ
 
Luật sư TRẦN MINH TRỊ
VIDEO CLIP
Tổ chức hành nghề tự giới thiệu
Thành viên