Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
17/05/2024
CLB Luật Sư tranh tụng
THƯ MỜI
15-05-2018
Được sự quan tâm chỉ đạo của Chi bộ Đoàn Luật sư thành phố Cần Thơ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ về việc tiến hành Đại hội Câu lạc bộ Luật sư Trẻ - Đoàn Luật sư thành Phố Cần Thơ.
Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí
20-05-2015
Chương trình tư vấn pháp luật miễn phí
THƯ MỜI : Tham gia tọa đàm “Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”
01-01-1970
THƯ MỜI : Tham gia tọa đàm “Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”
THƯ MỜI: Tham gia tọa đàm "Giới thiệu những đặc điểm mới của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015"
THƯ MỜI : Tham gia tọa đàm “Giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015”
CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ TRẺ - ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ
Ngày 23/05/2015, được sự chấp thuận của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Tp. Cần Thơ và UBND xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ.