Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
18/05/2024

Sách mới : Các nghị quyết...

Đoàn Luật sư có nhận phân phối sách : Các nghị quyết của HĐTP Tòa án Nhân dân Tối cao về Hình sự, Dân sự, Hành chính, Thương mại, Lao động  (năm 2010 - 2015)

Các Luật sư đồng nghiệp có nhu cầu sử dụng xin liên hệ đăng ký tại Văn phòng Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ

Giá bìa : 350.000 đồng