Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
12/07/2024

TIN BUỒN

Thông báo tin buồn với các Luật sư thành viên : Ôn Trần Văn Sĩ, Thân phụ của LS Trần Minh Trị - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, vừa từ trần. Hưởng thọ 71 tuổi.

- Lễ nhập quan vào lúc 19h ngày 30/01/2018

- Lễ động quan vào lúc 15h ngày 01/02/2018

- Tang lễ được tổ chức tại khu vực Tân Hưng, phường Trường Lạc, quận Ô Môn.

Trân trọng kính báo.