Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
16/06/2024

Trung tâm tư vấn Pháp Luật

HÌNH ẢNH THÔNG TIN

Luật sư: HÀ VI CẨM

Năm sinh: 1948

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
 

Luật sư: TRẦN VĂN SĨ

Năm sinh: 1982

Chức vụ: ​Phó Giám đốc Trung tâm

Luật sư: TRẦN NGUYỄN DUY THĂNG

Năm sinh: 1983

Chức vụ: ​Phó Giám đốc Trung tâm