Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
18/05/2024
Giới Thiệu
ĐOÀN LUẬT SƯ TP. CẦN THƠ: Những chặng đường phát triển!
Ngày 31/10/1983, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 691/QLTPK hướng dẫn về công tác bào chữa. Theo Thông tư này, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng, những nơi đã có tổ chức luật sư bào chữa thì củng cố lại về tổ chức, quản lý chặt chẽ hơn.
BAN CHỦ NHIỆM CÁC NHIỆM KỲ
BAN CHỦ NHIỆM CÁC NHIỆM KỲ
HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT
Trung tâm tư vấn Pháp Luật
Trung tâm tư vấn Pháp Luật
CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ TRẺ
CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ TRẺ
DANH SÁCH LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
DANH SÁCH LUẬT SƯ ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ