Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
12/07/2024

Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ củng cố tổ chức và hoạt động CLB Luật sư trẻ

Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ là một trong số ít Đoàn Luật sư trên toàn quốc sớm thành lập các Câu lạc bộ (CLB) Luật sư để các Luật sư có điều kiện trao đổi nghiệp vụ chuyên môn, từ đó nâng cao hình ảnh và vị thế của Luật sư trong hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật. CLB Luật sư trẻ Cần Thơ đã được thành lập từ năm 2011 với ý nghĩa đó.

Luật sư Trần Minh Trị, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ.

Tuy nhiên, thời gian qua ngoài điều kiện khách quan là do dịch bệnh Covid-19 còn có nguyên nhân chủ quan về tổ chức cũng như nhân sự của Ban lãnh đạo Câu lạc bộ nên hoạt động của Câu lạc bộ cầm chừng, thiếu hiệu quả.

Để khắc phục tình trạng này, Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ đã ban hành Văn bản số 17/TM-ĐLS ngày 12/3/2024, đổi tên “CLB Luật sư trẻ Cần Thơ” thành “CLB Luật sư tranh tụng Cần Thơ” nhằm mục đích mở rộng đối tượng tham gia không những Luật sư trẻ mà tất cả các Luật sư không giới hạn tuổi. 

CLB Luật sư trẻ cũng đã kết thúc nhiệm kỳ III nên cần tổ chức đại hội nhiệm kỳ IV dự kiến vào 30/3/2024 để bầu ra Ban Chủ nhiệm mới cho câu lạc bộ Luật sư tranh tụng Cần Thơ, đồng thời đặt ra phương hướng hoạt động sau khi tổ chức lại. Theo đó, các Luật sư của Câu lạc bộ tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng chính sách, tham gia giao lưu học tập mô hình Luật sư tranh tụng trong và ngoài nước, tổ chức hoặc tham gia các cuộc thi tranh tụng theo chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại… văn bản nêu.

NGUYỄN THÀNH

Nguồn: lsvn.vn