Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
12/07/2024

Đoàn Luật sư TP Cần Thơ triển khai nhiệm vụ năm 2024

(CT)- Ngày 2-2-2024, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. 

Theo Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, trong năm 2023, hoạt động Luật sư trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực: Tổng số vụ việc tham gia tố tụng: 7.698 vụ với các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, tư vấn... Về hoạt động trợ giúp pháp lý theo Luật Luật sư năm 2012, trong năm 2023 có 44 Tổ chức hành nghề luật sư báo cáo đã thực hiện trợ giúp pháp lý với tổng số 454 vụ việc; Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp với Báo Cần Thơ thực hiện chương trình Tư vấn pháp luật miễn phí cho bạn đọc tại Tòa soạn Báo Cần Thơ vào buổi sáng 3 ngày trong tuần: Thứ hai, thứ tư và thứ sáu; Đoàn Luật sư thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ về giám sát hoat động giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Ngoài ra, Luật sư thành viên Đoàn Luật sư còn đăng ký lịch trực tư vấn miễn phí cho người dân tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ...

Để hoạt động luật sư đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Đoàn luật sư TP Cần Thơ đã đề ra nhiều phương hướng nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt đường lối, chính sách của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng với bồi dưỡng Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Sắp xếp công tác tổ chức, bộ máy của các đơn vị thuộc Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; hỗ trợ các Câu lạc bộ Luật sư Tranh tụng và Thương mại Quốc tế tổ chức đại hội và củng cố nhân sự nhằm thúc đẩy các hoạt động hiệu quả; liên kết với các tổ chức đoàn thể hoặc đơn vị khác để mở rộng hoạt động tư vấn pháp luật, tuyên truyền pháp luật, vừa phục vụ cộng đồng, vừa tạo điều kiện cho Luật sư thành viên tiếp cận thị trường và hoàn thành nghĩa vụ trợ giúp pháp lý...

Dịp này, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ ký kết quy chế phối hợp với các cơ quan tiến hành tổ tụng trên địa bàn thành phố  (ảnh).

Tin, ảnh: H.Y

Nguồn: baocantho.com.vn